Medicines

خدمات دارویی

  • تحویل دارو رایگان درب منزل
  • ارائه سرویس های دارویی به مراجعین بصورت روزانه، هفتگی و یا ماهیانه
  • مشاوره دارویی جهت تداخلات دارویی
  • تهیه دارو برای مسافرین (ویزیتور) هایی که احتیاج به دارو دارند.
  • گرفتن وقت پزشک بصورت تلفنی برای افرادیکه به پزشک خانواده خود دسترسی ندارند.
  • انتقال داروهای شما از داروخانه های دیگر
  • ساختن داروهای ترکیبی
  • تحویل دارو های تاریخ گذشته جهت دفع بهداشتی

تهیه رایگان داروها به صورت بلیسترپک جهت افراد مسن و یا کسانی که داروهای زیادی مصرف میکنند و یا داروها را فراموش میکنند